تیتان تویز

مرکز پخش و فروش عمده بازی های فکری و جوایز مدارس

برای دریافت عکس های جوایزی با شماره 09127357905 تماس بگیرید یابه واتس آپ پیام دهید


برج تعادل
قیمت برای جوایز 55000 تومان

10بازی جعبه ای
قیمت برای جوایز 45000تومان

منچ پارچه ای
قیمت برای جوایز 20000تومان

دومینو 200 قطعه
قیمت برای جوایز 65000 تومان

دومینو 150قطعه
قیمت برای جوایز 58000تومان

دومینو 100قطعه
قیمت برای جوایز 50000تومان

کلیک موتور 2 کاره
قیمت برای جوایز 42000 تومان

کلیک دایناسور 2 کاره
قیمت برای جوایز 45000تومان

کلیک ماشین 2 کاره
قیمت برای جوایز 42000تومان

بسکت شوت
قیمت برای جوایز 68000 تومان

شطرنج فدراسیونی
قیمت برای جوایز 65000تومان

دوز ایستاده
قیمت برای جوایز 28000تومان

هنرماسه
قیمت برای جوایز 38000 تومان

هنر ماسه
قیمت برای جوایز 55000تومان

هنر ماسه
قیمت برای جوایز 55000تومان

هدبندز
قیمت برای جوایز 65000 تومان

شهر کودک پارچه ای
قیمت برای جوایز 45000تومان

لی لی پارچه ای
قیمت برای جوایز 45000تومان

آموزش الفبا و اعداد چوبی
قیمت برای جوایز 62000 تومان

ساعت چوبی
قیمت برای جوایز 15000تومان

اتللو 6*6
قیمت برای جوایز 33000تومان

مافیا
قیمت برای جوایز 42000 تومان

کاراوت
قیمت برای جوایز 95000تومان

سوزنی کریستال
قیمت برای جوایز 60000تومان

پازل 150 قطعه در طرح های مختلف
قیمت برای جوایز 28000 تومان

پازل 300 قطعه در طرح های مختلف 
قیمت برای جوایز 32000تومان

پازل 500قطعه در طرح های مختلف
قیمت برای جوایز 35000تومان

پازل 150قطعه 4*1
قیمت برای جوایز 65000 تومان

پازل 1000قطعه در طرح های مختلف
قیمت برای جوایز 45000تومان

پازل 2000 قطعه در طرح های مختلف
قیمت برای جوایز 89000تومان

تلفن تماس 02155587268 - 09127357905

ما اقلام زیادی بازی فکری داریم